درخواست خرید اینترنت LTE

مودم پیش فرض :

TD-LTE : Gemtek

FD-LTE : Utel 443

شرایط عمومی خدمات

     • در طرح های ویژه TD-LTE، حجم شبانه از ساعات 2 تا ۷ صبح می باشد و مشترکین می‌توانند از حجم رایگان در ساعات شبانه استفاده کنند.
    • سرویس های FD در تمامی شهر هایی که 4G همراه اول آنتن دهی داشته باشد امکان فروش و استفاده دارند.
     • سرعت طرح ها از 4 مگابیت بر ثانیه تا 40 مگابیت برثانیه می باشد.(بستگی به آنتن دهی محل نصب دارد)
     •  مبنای محاسبه‌ی مدت زمان دوره‌ها ۳۰ روزه است. بدین ترتیب سرویس شش‌ماهه ۱۸۰ روز محاسبه خواهد شد.